Skip to main content

Op een unieke locatie in Sint-Job konden we een grond verwerven waar een oude verlaten villa staat. Het perceel was niet onbesproken in de buurt. Eerdere plannen van een andere ontwikkelaar om er een verkaveling op te richten werden niet goedgekeurd en zouden ook de draagkracht van de buurt overstijgen.

In het huidige RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) dat van toepassing is, zijn duidelijke regels opgenomen. Op het perceel van 6.290m² mogen maximaal 12 appartementen worden opgericht en het groene karakter van het perceel moet behouden blijven. Duidelijke richtlijnen voor het ontwerpteam!