Skip to main content

Het startschot is nu echt gegeven. De bronbemaling werd geplaatst en de graafwerken werden gestart. Om het rioleringsstelsel niet extra te belasten met het water van de bemaling leiden we het water af via een tijdelijke brug-constructie over de Eikenlei, door de grachten van de Franciscanessenlaan om dan opnieuw met een brug over het jaagpad in het kanaal Dessel-Schoten uit te komen. Zo hebben ook de fietsers op het jaagpad geen last van onze buizen.