Skip to main content

Spijtig nieuws. Onze architect had de plannen zo goed als klaar om de bouwaanvraag bij de gemeente te kunnen indienen. Op het laatste ogenblik zorgde een enigszins onduidelijke bepaling in het RUP in verband met de toegang tot het perceel ervoor dat het hele concept terug in vraag moest worden gesteld. Niettegenstaande we zeer tevreden waren met het ontwerp van de architect en de samenwerking met de gemeente, bleek de visie op ontsluiting van de gemeente niet langer samen te gaan met de visie op de inplanting van de architect en de landschapsarchitect. Op zo’n moment kan je maar één ding doen, en dat is even wat afstand nemen. In samenwerking met een nieuw ontwerpteam werken we aan een nieuw project. Binnenkort meer nieuws!